O nas

Strona główna » O nas

Mira Michalska - Rak

Mira Michalska-Rak

Współzałożycielka ELPARTNERS, absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Odpowiada za kwestie merytoryczne, jej specjalnością jest przygotowywanie wszelkiego typu dokumentacji: biznes planów, wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, strategii rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi i instytucjami publicznymi.Wiedzę zdobywała pracując w wielu branżach, specjalizuje się w sektorze funduszy unijnych, dzięki czemu potrafi analizować rentowność podejmowanych działań, a także efektywnie zarządzać projektem i dbać o poprawność wymaganej przy tym dokumentacji.

Piotr Wanicki

Piotr Wanicki

Współzałożyciel ELPARTNERS, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Instytucie Rachunkowości. Odpowiada za kwestie strategiczne. Specjalizuje się w przygotowywaniu zarówno analiz finansowych, jak i opłacalności planowanych inwestycji, a także dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania zewnętrznego. Autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem. Doświadczenie zdobywał w firmach consultingowych, jak również w spółce z udziałem Skarbu Państwa, w których zajmował się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych, opracowaniem analiz rynku i biznes planów. Przeprowadzał wstępną selekcję pomysłów biznesowych, odpowiadał za kontakt z pomysłodawcami i doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania.