Rozliczenie i zarządzanie projektami

Strona główna » Rozliczenie i zarządzanie projektami

Rozliczamy i zarządzamy projektami UE

Po otrzymaniu dofinansowania pozostaniemy razem z Wami i przeprowadzimy razem projekt do samego końca, zarządzając nim i pomagając przy jego rozliczaniu. W ramach usługi zarządzania i rozliczania projektu oferujemy:

  • sporządzanie załączników do umowy o dofinansowanie,
  • pomoc w zakresie wyboru Wykonawców i przeprowadzania procedury konkurencyjności,
  • składanie wniosków o płatność,
  • nadzór nad harmonogramem projektu,
  • pomyślne przejście kontroli projektu.

Efektywne zarządzanie projektem

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów finansowanych ze źródeł unijnych – zapewniamy wsparcie merytoryczne w kontekście aspektów organizacyjnych, księgowych czy kadrowych. Prowadzimy projekt z myślą o Waszych potrzebach, dlatego stale doradzamy najlepsze dla danej sytuacji rozwiązania biznesowe, pozwalające na uniknięcie jakichkolwiek sytuacji kryzysowych.

Naszym celem jest konsekwentna realizacja przyjętych założeń - na bieżąco monitorujemy postępy w pracach oraz elastycznie dostosowujemy się do aktualnych warunków rynkowych. Wiąże się to czasami z koniecznością wprowadzenia modyfikacji w budżecie czy harmonogramie, chętnie jednak służymy swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach opracowywania planów zapobiegawczych oraz korygujących. Ponadto na każdym etapie projektu sporządzamy profesjonalną dokumentację, ułatwiającą końcowe procesy sprawozdawcze i rozliczeniowe.

W ramach zarządzania projektami zapewniamy więc m.in.:

- monitorowanie postępu w pracach i ich zgodności z przyjętymi celami,

- sporządzanie wymaganej dokumentacji,

- rekomendowanie optymalnych rozwiązań biznesowych,

- przygotowywanie scenariuszy na wypadek sytuacji kryzysowych.

Rozliczanie projektów unijnych we Wrocławiu

Profesjonalnie prowadzona sprawozdawczość to jeden z najważniejszych kluczy do osiągnięcia sukcesu, warto zatem powierzyć rozliczanie projektów unijnych specjalistom z wieloletnią praktyką zawodową. Współpracujemy z klientami z różnych branży, dbając o pomyślne ukończenie wszystkich wymaganych formalności. Procedury związane najpierw z pozyskaniem dofinansowania, następnie ze sprawnym przeprowadzeniem projektu, a finalnie z jego pomyślnym rozliczeniem muszą zostać szczegółowo dopełnione na każdym ze wskazanych etapów, co uchroni beneficjentów przed konsekwencjami administracyjnymi i koniecznością uzupełniania dokumentacji.

Bardzo często zdarza się, że realizacja projektu trwa kilka (lub więcej) miesięcy, w związku z czym pierwsze ustalenia finansowe czy personalne zawarte we wnioskach o dofinansowanie, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dostawcy mogą na przestrzeni czasu zmienić swój cennik, mogą wystąpić problemy z logistyką, trzeba liczyć się również z niestabilnymi warunkami ekonomicznymi panującymi w różnych sektorach biznesu. Wszystkie te czynniki znacznie komplikują proces formalnego zamknięcia projektu, jednak niezależnie od okoliczności, musimy udowodnić słuszność wydania każdej złotówki.

Rozliczanie projektów unijnych stanowi długi oraz żmudny proces. Poza tym kompletowanie wniosków rozliczeniowych wymaga również rozległej wiedzy branżowej – znajomości regulaminów konkursów czy prawa unijnego, dlatego też skorzystanie ze wsparcia specjalistów pozwoli na sprawniejsze i szybsze dopełnienie formalności. Z naszej strony gwarantujemy przygotowanie skrupulatnej dokumentacji, w tym zwłaszcza wniosków o płatność i załączników do umów o dofinansowanie. Za cel przyjmujemy rzetelne udokumentowanie wszystkich przeprowadzonych działań, a następnie podsumowanie ich kosztów. Jeśli więc interesuje Was taka usługa jak rozliczanie projektów unijnych we Wrocławiu – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Zobacz ofertę dotyczącą funduszy europejskich

Zobacz ofertę rozliczania i zarządzania projektami

Zobacz ofertę pisania wniosków unijnych

FreshMail.pl