Nazwa Beneficjenta: ELPARTNERS PIOTR WANICKI

Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę ELPARTNERS systemu automatyzującego procesy biznesowe

Całkowita wartość projektu: 213 528,00 PLN

Kwota dofinansowania: 121 520,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Priorytet 2: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 02.01: Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie 02.01.02: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego, które doprowadzi do pełnej automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą, a jego klientami, a także usprawni wewnętrzną organizację firmy.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

Data publikacji: 26.05.2017

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie przez firmę ELPARTNERS systemu automatyzującego procesy biznesowe” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, firma ELPARTNERS Piotr Wanicki (dalej Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi informatyczne. 

 

Termin składania ofert: 05.06.2016 do godz. 12:00

 

Treść zapytania ofertowego (do pobrania)

Treść załączników do zapytania ofertowego (do pobrania)

FreshMail.pl