Nazwa Beneficjenta: ELPARTNERS PIOTR WANICKI

Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę ELPARTNERS systemu automatyzującego procesy biznesowe

Całkowita wartość projektu: 213 528,00 PLN

Kwota dofinansowania: 121 520,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Priorytet 2: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 02.01: Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie 02.01.02: Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego, które doprowadzi do pełnej automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą, a jego klientami, a także usprawni wewnętrzną organizację firmy.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Aktualnie w ramach projektu nie są prowadzone postępowania ofertowe.